banner acc consulting3
  • 498 EUR + alv ja laskutuslisä 8,60 EUR

  • Sisältää kurssimateriaalin 

Asbestikartoitus

Kartoittaja koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, suunnittelijoille ja valvojille. Koulutus antaa valmiudet toimia asbestikartoittajana, rakennusaikaisena purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana sekä valvojana että asiantuntijana.

Asbestikartoitus. Koulutuksen tarkoitus on antaa selvä kuva uuden ja vanhan lainsäädännön ja hyvän rakennustavan mukaisesta toiminnasta kartoituksen, valvonnan ja purun osalta. Käydä läpi Hankesuunnittelu, ennakkoilmoitus, turvallisuussuunnitelma, muu lupamenetely, kartoituksen dokumentointi ja muu raportointi. Sisältää myös asbestin käyttöön ja käyttökohteisiin, kuljettamiseen ja hävittämiseen ja terveydellisiin vaikutuksiin paneutuvat osiot. Koulutuksesta saa todistuksen, jossa on mainittu koulutuksen sisältö ja laajuus. Koulutus on kaksi (2) päiväinen.

Ei tapahtumia tässä luokassa

YLÖS